HİDROLİK

Yüksek akışkan basıncı altındaki hidrolik silindir milinin ileri-geri hareket ettiği bu uygulamalar akışkan gücü sektörünün ana grubunu temsil ederler.

Silindirin boğazına monte edilen ve mil üzerinde çalışan boğaz keçeleri, pistona monte edilen ve silindir yüzeyinde çalışan piston keçeleri, sistemi dış kirleticilere karşı koruyan sıyırıcı ve toz keçeleri ile yataklama elemanları bu grubun temel bileşenleridir.

Ürün Ara