Yasal Uyarı Metni ve Gizlilik Bildirimi

Web Sitemiz Hakkında

Suptek Yağ Keçeleri San. ve Tic. A.Ş. (”Şirketimiz”), münhasıran mülkiyetine sahip olduğu “Suptex” markası adı altında hizmet vermektedir. Şirketimiz,www.suptex.com adlı web sitesi (“Web Sitemiz”) ve içeriği ile ilgili marka, patent ve tasarım hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının tümü münhasıran Şirketimiz mülkiyetindedir.  
Web Sitemizde yer alan Şirketimiz ürünleri yalnızca Şirketimiz yetkili bayilerinde satılmaktadır. Web Sitemizde yer alan içerik ve ürünler sadece bilgi ve tanıtım amaçlıdır. Bu nedenle, Web Sitemizde yer alan bilgi ve içeriklerin ticari ve yasal bağlayıcılığı bulunmamakta olup, Şirketimiz dilediği zaman kendi takdirine bağlı olarak Web Sitemizde yer alan bilgi, içerik ve ürünlerde herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın değişiklik yapma hakkını haizdir.
Web Sitemizde yer alan bilgi ve içeriklerin (tasarımlar, logolar, modeller, ürün isimleri, resimler vb.) her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirketimize aittir. Web Sitemizde yer alan bilgi ve içerikler Şirketimizin yazılı izni alınmaksızın kopyalanamaz, basılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz ve değiştirilerek kullanılamaz.
Şirketimiz Web Sitemizde yer alan bilgi ve içerikleri doğru ve güncel tutmak adına gerekli özeni göstermektedir. Bununla beraber, Web Sitemizde yer alan bilgiler ve içeriklere ilişkin eksiksiz ve en güncel bilgiye sahip olmak amacıyla satış yetkililerimizle irtibata geçmenizi öneririz.
Web Sitemizi ziyaretiniz esnasındaservis sağlayıcılardan, altyapıdan veya  ziyaretçilerimizden kaynaklanan herhangi bir aksaklıktan Şirketimiz sorumlu değildir. kullanımından, görüntülenmesinden, indirilmesinden dolayı oluşabilecek her türlü zararda, şirketimizin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Web Sitemizde yer alan bilgilerin kullanılması sonucu doğabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı Metni esas alınacaktır.
Gizlilik Politikamız Hakkında
Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir:
Şirket Unvanı: Suptek Yağ Keçeleri San. ve Tic. A.Ş.
Şirket Adresi: İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Dolap Cad.(3.Yol) No:11 k-6 parsel, Tuzla/İstanbul dur.
Şirket Telefonu: (0216) 451 73 23
Mersis Numarası: [•]
Web sitemiz, mümkün oldukça kişisel verileri toplamama, işlememe ve kullanmamaya özen gösterecek şekilde, “privacy-by-design” ilkesine sadık kalınarak tasarlanmıştır.
Web sitemiz ile ilişkili tüm gerçek kişilerin verileri (Veri Sahibi), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat ile AB Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) çerçevesinde işlenmektedir.
Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu bildirimin devamı, hangi kişisel verilerin, ne amaçlarla, nasıl işlendiğini açıklamaktadır.
1- Hangi kişisel verileri işlemekteyiz ve bu verileri nasıl toplarız?

  • İletişim ve iş başvurusu formu üzerinden sunulan bilgiler (İsim, Telefon, E-posta vb.)
    Bu bilgiler tarafımıza formu doldurup gönder butonuna tıkladığınızda ulaşır.
  • Web sitemizin kullanımını anlayabilmek için otomatik olarak toplanan analitik verileri
    Bu bilgiler çoğunlukla kişisel veri içermez. Ancak yine de IP adresi gibi kişisel veri niteliğine sahip bilgiler de toplanabilmektedir.

2- Kişisel verileri nasıl ve neden işleriz?
Şirketimiz, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla işlenebilecektir.
Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5, 6 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:
-       Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
-       Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
-       Veri Sahibi ile Şirketimiz arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
-       Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
-       Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
-       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
-       Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
3- Kişisel verileriniz nerelerde tutulur?
Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak önceliğimizdir. Bu veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile ... yer sağlayıcısının yurtiçi ve yurtdışı veri merkezlerinde tutulmaktadır.
Mümkün oldukça kişisel verileri anonimleştirmeye ve kişilerin teşhis edilebileceği verileri kaldırmaya özen gösteririz.
4- Veri sahibinin hakları nelerdir?
Veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat ile Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) uyarınca kişisel veri sahiplerine tanınan tüm haklardan yararlanabilirsiniz. Bu hakların bazıları şöyledir:

  • Erişim hakkı: İstediğiniz zaman Şirket tarafından tutulan verilerinizin bir örneğini alabilirsiniz. Verilerinizin nasıl işlendiği ile ilgili de bilgi talep edebilirsiniz. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz.
  • Düzeltme hakkı: Kişisel verilerinizden hatalı ya da güncel olmayan verileri istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
  • Silme, işlenmenin durdurulması ve işlenmeye itiraz hakları: Her zaman kişisel verilerinizin silinmesini ya da verilerinizin işlenmesinin durdurulmasını talep edebilirsiniz.
  • Veri taşınabilirliği hakkı: Verinizin başka bir kuruluşa aktarılmaya uygun kopyasını her zaman isteyebilirsiniz.

5- Kişisel Verileri Saklama Süresi
Şirketimiz, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.
Buna ek olarak, Şirketimiz, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
Şirketimiz, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.
6- Çerezler Hakkında
Çerezler, tarayıcınızla web sitemize eriştiğinizde ya da uygulamamızı kullandığınızda otomatik olarak oluşturulan, hakkınızda tanımlayıcı bilgiler içeren metin dosyalarıdır.
Çerezler ile web sitesinin kullanımı ile ilgili istatistik bilgisi toplayarak web sitemizin iyileştirilmesi ve sitemiz ziyaretçileri hakkında bilgi sahibi olmak adına çalışmalar yürütürüz.
Çerezlerin kullanılması konusundaki tercihlerinizi, cihazınızın ya da tarayıcınızın ayarlarından düzenleyebilirsiniz.
7- Diğer Uygulamalar ve Web Siteleri
Sitemizde yer alan linkleri tıklayarak başka bir uygulamaya ya da web sitesine geçtiğinizde, bizler dışında başka bir kişi ya da kurum tarafından verilerinizin işleneceğini hatırlatmak isteriz.
Ayrıca, analitik hizmetleri için Google Analytics gibi servis sağlayıcıları kullanmaktayız. İletişim sayfamızda Google Haritalar kullanarak şirketimizin konum bilgisini harita üzerinde göstermekteyiz. Web sitemizi kullanarak, bu kurumların gizlilik politikalarını da kabul etmiş sayılırsınız.
Şirketimiz, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.
8- Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?
Tüm bu konularda ek bilgi almak, talep ve şikayetlerinizi iletmek için web sitemizdeki iletişim kanallarından bizlere ulaşabilir, kişisel verilere ilişkin taleplerinizi bizlere sunabilirsiniz.
Saygılarımızla.